دانشکده فنی شهید مطهری تفت

حکایتی جالب از دانشکده فنی شهید مطهری تفت!!!!!

به گفته ریاست دانشکده شهید مطهری تفت جناب آقای محامدی، یکی از اساتید از دانشکده شهید مطهری تفت  دزدی کرده است برای مشاهده متن کامل خبر به ادامه مطلب مراجعه کنید

جدول نمره درسهای گرافیک و آزمایشگاه گرافیک دانشکده شهید مطهری تفت

برای مشاهده جدول نمره درسهای گرافیک و آزمایشگاه گرافیک دانشکده شهید مطهری تفت به ادامه مطلب بروید

جزوه درس گرافیک و آز گرافیک دانشکده فنی شهید مطهری تفت

برای دریافت جزوه و توصیه های مهم کلاس به ادامه مطلب بروید

جدول نمره درس برنامه سازی پیشرفته دانشکده فنی شهید مطهری تفت

برای مشاهده جدول نمره درس برنامه سازی پیشرفته دانشکده فنی شهید مطهری تفت به ادامه مطلب بروید

جدول نمره درس شبکه دانشکده فنی شهید مطهری تفت

برای مشاهده جدول نمره درس شبکه دانشکده فنی شهید مطهری تفت به ادامه مطلب بروید

جدول نمره درس مبانی مهندسی نرم افزار دانشکده فنی شهید مطهری تفت

برای مشاهده جدول نمره درس مبانی مهندسی نرم افزار دانشکده فنی شهید مطهری تفت به ادامه مطلب بروید.

جدول نمره درس شیوه ارائه مطالب دانشکده فنی شهید مطهری تفت

برای مشاهده جدول نمره درس شیوه ارائه مطالب دانشکده فنی شهید مطهری تفت به ادامه مطلب بروید

جدول نمره درس ذخیره و بازیابی اطلاعات دانشکده فنی شهید مطهری تفت

برای مشاهده جدول نمره درس ذخیره و بازیابی اطلاعات دانشکده فنی شهید مطهری تفت به ادامه مطلب بروید

جدول نمره درس مبانی اینترنت دانشکده فنی شهید مطهری تفت

برای مشاهده جدول نمره درس مبانی اینترنت دانشکده فنی شهید مطهری تفت به ادامه مطلب بروید

تقویت حافظه ، جعبه لایتنر و نرم افزار Anki

امروز حقیقت انفجار اطلاعات بر هیچکس پنهان نیست، همه ما هر روز با اطلاعات زیادی روبرو هستیم که نیازمند یادگیری و به خاطر سپردن آن‌ها هستیم. برای مشاهده کامل متن و دانلود نرم افزار ها به ادامه مطلب بروید